Vil du være med å påvirke politikk og næringsliv?

Da Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) gjennomførte sin konjunkturundersøkelse «AHK World Business Outlook» i vår, var den klare tendensen at bedriftene ser usikkert på fremtiden. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året blant bedrifter som er med i det tyske handelskammernettverket, og i vår svarte over 4 000 bedrifter på spørsmål om deres økonomiske situasjon og fremtidsutsikter.

En faktor som bekymret mange, var restriksjoner på forretningsreiser på bakgrunn av Covid-19: Det er vanskelig å opprettholde handel på tvers av landegrenser uten personlig kontakt.

Dette har DIHK og flere av de viktigste næringslivsaktørene i Tyskland tatt på alvor, og utøver nå sterkt press mot politikken i Tyskland for å få på plass endringer som sikrer at den internasjonale handelen kan gå lettere, uten at smittevernet blir lidende.

Nå er det igjen tid for undersøkelsen, og alle våre medlemsbedrifter er velkomne til å være med. Dette er en ypperlig mulighet til å komme med tilbakemeldinger om situasjonen vi nå befinner oss i, og hvor innspill kan få faktiske poliske konsekvenser! Er det noe dere ønsker det rettes mer fokus på i næringsliv og politikk: Delta i undersøkelsen og fortell oss det!

Undersøkelsen tar maks 5 minutter og må besvares innen 19. oktober. Den kan besvares på engelsk eller tysk. På forhånd takk for hjelpen!