Faglig utveksling på studietur til Tyskland

Lurer du på om en studietur til Tyskland kan være aktuelt for din bedrift? Norsk-Tysk Handelskammer arrangerer (digitale) studieturer innen flere bransjer, hvor det tilrettelegges for spennende bedriftsbesøk, faglig utveksling og nettverksbygging som hever kompetansen og utviklingspotensialet i din bedrift.

– Man får tett kontakt med interessante miljøer man ellers ikke har kunnet ha kontakt med og møter også interessante deltakere på turen, sier Odd Myklebust, forskningssjef i SINTEF Manufacturing, som har vært med på flere studieturer i Norsk-Tysk Handelskammers regi.

Ved hjelp av handelskammerets brede nettverk i Tyskland settes det sammen et interessant faglig program med besøk hos relevante partnere fra industri, klynger og forskningsmiljø. I desember 2019 ble det eksempelvis organisert en studietur til Augsburg og München med tema industri 4.0, i samarbeid med NCE Manufacturing, tidligere NCE Raufoss. Reisegruppen besøkte blant annet Siemens, BMW og klyngen MAI Carbon for å ta industri 4.0-teknologi nærmere i øyesyn.

Hans Bjørn Paulsrud, CEO i Viken Teknologiklynge, har også vært med på flere av handelskammerets studieturer på tema industri 4.0 og legger vekt på det faglige utbyttet som studieturene gir.

– Det er det som står i sentrum av turen. Studieturer er et godt verktøy for forholdet mellom norske og tyske bedrifter.

Økt interesse for studieturer

I 2013 begynte Norsk-Tysk Handelskammer å tilby studieturer på oppdrag innen kjerneområdene energi, digitalisering og automatisering, bærekraft og bygg. Siden da har bedrifter, kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og forbund reist til en rekke tyske byer for å lære om alt fra klimavennlige løsninger og fornybar-teknologi, til yrkesopplæring og industri 4.0.

– På våre studieturer tar vi oss av all organisering av både faglig og sosialt program. Vi bruker vårt brede nettverk i Tyskland for å legge til rette for faglige introduksjonsseminarer og spennende bedriftsbesøk. Vi tar oss også av reservering av busstransport, restauranter, hotell, tolk og annet som måtte være nødvendig for at turen skal gå så knirkefritt som mulig.

Carine Gronholz, prosjektleder i avdeling for Market Entry & Business Development i Norsk-Tysk Handelskammer

– Vi opplever en økende interesse for studieturer til Tyskland, og at disse for tiden må gjennomføres digitalt har ikke satt en stopper for det. Særlig tema som energi, fagkompetanse og industri 4.0 er i vinden, og nettopp Tyskland er blant de ledende landene i bruk av industri 4.0-teknologi, sier Gronholz.

I 2020 gjennomførte handelskammeret en rekke digitale arrangementskonsepter hvor tyske og norske aktører møttes til utveksling. Nå utvider vi også tjenesteporteføljen med skreddersydde digitale studieturer.

– Vi setter alltid av tid til erfaringsutveksling gjennom diskusjoner og presentasjoner fra både de tyske bedriftene og de norske deltakerne på våre studieturer. Selv om en digital studietur forløper annerledes enn å være fysisk til stede sammen, står dette fortsatt i sentrum. Vi har også som mål å sørge for flest mulig live demonstrasjoner av anlegg og utstyr, forteller prosjektleder i avdelingen Market Entry & Business Development, Carine Gronholz.

Til våren 2021 planlegges en digital studietur til Tyskland i samarbeid med Fagskolen i Hordaland, som ønsker å utvikle en digital og fleksibel maritim fagskoleutdanning. Handelskammeret legger her til rette for dialog med relevante tyske aktører.

Inspirasjon fra studietur

Den todelte modellen for yrkesopplæring i Tyskland har et svært godt rennommé i Norge. Flere og flere norske bedrifter og fagskoler får øynene opp for betydningen av bedriftspraksis tidlig i fagutdanningen og ønsker et nærmere innblikk i hvordan dette gjennomføres i Tyskland.   

– Et godt eksempel her er Fagskolen Tinius Olsen, som vi hadde med oss på studietur i 2016. To år senere sto et nytt studium og Europas største opplæringslaboratorium for industriell digitalisering klart i Kongsberg, med åpenbare paralleller til den tyske modellen, forteller Gronholz.

– Da vi var på studietur til Stuttgart i 2016 ble det skapt en bevissthet om hva som var mulig å få til innenfor studiet «industriell digitalisering» og hvordan læring i et praktisk miljø kunne gjennomføres, forteller utviklingsleder ved fagskolen, Jonny Kurt Pettersen, om hvordan de brukte studieturen til å hente inspirasjon i planleggingsfasen av prosjektet.

– Man får tett kontakt med interessante miljøer man ellers ikke har kunnet ha kontakt med og møter også interessante deltakere på turen.

Odd Myklebust, forskningssjef i SINTEF Manufacturing

Et tema som også får mye oppmerksomhet blant handelskammerets kunder og partnere er Energiewende. I februar 2019 arrangerte Norsk-Tysk Handelskammer en studietur til Stuttgart i samarbeid med klyngene NCE Smart Energy Markets og Smart Energy Network, for å få et innblikk i hvordan man jobber med bærekraft og fornybar energi i regionen.

Leverer totalpakke

– På våre studieturer tar vi oss av all organisering av både faglig og sosialt program. Vi bruker vårt brede nettverk i Tyskland for å legge til rette for faglige introduksjonsseminarer og spennende bedriftsbesøk. Vi tar oss også av reservering av busstransport, restauranter, hotell, tolk og annet som måtte være nødvendig for at turen skal gå så knirkefritt som mulig, sier Gronholz.

Om ønskelig stiller handelskammeret også med en tospråklig (norsk og tysk) reiseleder som tar seg av all koordinering og logistikk i løpet av reisen. Gruppen kan da fokusere helt og holdent på det faglige og sosiale innholdet.

Digitale studieturer forløper naturlig nok litt annerledes enn de fysiske, men vi gjør fortsatt vårt beste for å sette sammen et spennende faglig program med våre tyske partnere og tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Ta kontakt med Carine Gronholz, prosjektleder i avdeling for Market Entry & Business Development, hvis du er interessert i å organisere en studietur for din bedrift. Vi kommer gjerne med et uforpliktende tilbud!