Norsk-Tysk Handelskammer: Våre fokusområder 2022

Ved vår digitale nyttårsmottakelse presentere de ulike avdelingslederne ved Norsk-Tysk Handelskammer de viktigste fokusområdene for de ulike avdelingene i 2022. Her vi vi samlet noe av det som vil være viktigst for Norsk-Tysk Handelskammers arbeid i år.

Market Entry & Business Development

Det grønne skiftet og bærekraftig energi kommer også i 2022 til å stå høyt på dagsorden for oss. Et av eksemplene på dette er German-Norwegian Industry Forum som arrangeres i Düsseldorf i mai. Forumet vil være en bilateral diskusjonsplattform hvor vi vil se på konkrete utfordringer industrien vil møte i det grønne skiftet. Dekarbonisering av industrien og CCS vil være noen av punktene som vil diskuteres.

Et tema som vi vil fokusere mer på i 2022, er å sikre kvalifisert arbeidskraft. Vår målsetning for de neste månedene er å starte et pilotprosjekt for lærlingsmobilitet mellom Norge og Tyskland. Sammen med våre partnere i begge land ønsker vi å legge til rette for at så mange lærlinger som mulig kan få sjansen til å få utenlandserfaring.

Disse to prosjektene er bare en liten del av hva avdelingen Market Entry & Business Development vil jobbe med i år. I blogginlegget Markedstrender i Norge og Tyskland i 2022 kan du lese om avdelingens videre planer.

Arbeidsgrupper

I 2022 vil vi i tillegg til våre peer groups, som jobber på tvers av bransjer, også fortsette arbeidet i de bransjespesifikke arbeidsgruppene. Dette er bilaterale arbeidsgrupper som tar for seg temaer som blant annet hydrogen og havteknologier.

Members & Communication

Også i 2022 vil hovedoppgaven til avdelingen Members & Communication være å informere vårt nettverk om viktige bilaterale næringslivstrender og -nyheter samt å støtte våre medlemmer på best mulig måte. Dette oppnår vi ved å ha direkte kontakt med våre medlemmer, både gjennom våre ulike kommunikasjonskanaler og gjennom våre arrangementer.

På grunn av den fortsatt pågående pandemien har vi de siste to årene måttet redusere antallet fysiske arrangementer. Men samtidig har vi utnyttet denne situasjonen til å øke mengden av digitale og hybride arrangementer. Dette har gjort oss enda mer tilgjengelig for medlemmer i begge land og vi har opplevd stor aktivitet i nettverket.

For 2022 har vi planlagt flere nye arrangementsformater, og vi gleder oss både til disse og til våre tradisjonelle arrangementer, som blant annet sommerfesten som er planlagt den 8. juni. Et av våre nye arrangementer er webinarserien «Nettverk i fokus», hvor vi regelmessig gir våre medlemsbedrifter mulighetene til å presentere sitt arbeid og sine temaer samt å diskutere disse med resten av nettverket. Vi vil også fortsette med våre allerede godt etablerte arrangementer som Morgenkaffe og peer groups.

Dersom du har spørsmål eller er interessert i våre arrangementer er det bare å ta kontakt med oss. En oversikt over kommende arrangementer finner du også i vår arrangementskalender.

Regnskap & personal

Tyske bedrifter spiller en viktig rolle i bygge- og anleggsbransjen i Norge, også i 2022. For tiden er blant annet seks av våre tyske medlemsbedrifter med på byggingen av verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Andre viktige prosjekter hvor våre tyske medlemsbedrifter spiller en viktig rolle er ved byggingen av Norges første resirkuleringsanlegg for batterier samt ved byggingen av flere av de store nye kulturbyggene som har blitt oppført i Norge de siste årene. Akkurat nå jobber også tyske bedrifter med en installasjon for Naturhistorisk museum i Oslo. Også ved byggingen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo har tyske bedrifter bidratt. Avdelingen Regnskap & personal vil også i 2022 være et viktig bindeledd mellom tyske bedrifter og det norske markedet, og vil hjelpe tyske bedrifter med blant annet personaltjenester, regnskap, lønn og skatterett samt med å forstå detaljene i det norske regelverket.

Rett & skatt

I avdelingen Rett & skatt svarer vi på rettslige og skatterettslige spørsmål som kan oppstå i forretningsforbindelser mellom Norge og Tyskland eller i forbindelse med konkrete prosjekter. Vårt fokus ligger på skatterett, men også arbeids- og selskapsrett er viktige områder for oss.

Gjennom pandemien har vi holdt våre medlemmer oppdatert på de stadig endrede reglene i forbindelse med innreise og arbeid på tvers av landegrensene, noe vi kommer til å fortsette med så lenge det er nødvendig. Vi jobber også tett sammen med avdelingen Regnskap & personal for å tilby våre medlemmer og kunder et best mulig tilbud.

Messer

Messer er et viktig møtested for å knytte nye forretningsforbindelser, men de siste to årene har det vært vanskelig å gjennomføre messer på vanlig måte. Men selv om 2021 var et vanskelig år både for hele messebusinessen og for vår messeavdeling, har vi også opplevd noen positive sider. Blant annet har vi sett at sikkerhetstiltakene ved messene har fungert veldig bra, og det er ikke et eneste kjent tilfelle av koronasmitte på grunn av en messe. Vi har også sett at små messer kan fungere minst like godt som store messer når det kommer til å skape nye forretningsforbindelser.

I 2022 er det planlagt 390 messer i Tyskland, og på noen av disse kommer vi også til å gjennomføre norske fellesstander. På disse messene er det planlagt norske paviljonger i 2022:

  • ILA (06.2022, Berlin; Luft- og romfart samt forsvarsindustri) i samarbeid med Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI)
  • Rehacare (09.2022, Düsseldorf; medisinske hjelpemidler, rehabilitering og ortopedi)
  • Kind + Jugend (09.2022, Köln; utstyr for baby og barn)
  • Medica (11.2022, Düsseldorf; helseteknologi) i samarbeid med Innovasjon Norge og Norway Health Tech
  • BIMWorld (11.2022, München; Building Information Modeling)

Vi planlegger også tyske paviljonger ved norske messer, både ved Nor-Shipping i Lillestrøm i april og ved ONS i Stavanger i september.

Tysklands nasjonale turistkontor

Tysklands nasjonale turistkontor jobber med å vise fram de attraktive siden ved Tyskland som reiseland. I et normalt år står nordmenn for omtrent 850 000 overnattinger i Tyskland. I korona-året 2021 endte det på omtrent en tredjedel av dette. Men vi har lært å være tilpasningsdyktige i vår kommunikasjon og har jobbet mer med å inspirere til fremtidige reisedrømmer. I 2022 vil vi igjen sette fokus på bærekraftig turisme og vise at man med god samvittighet kan reise til Tyskland.