Passer en praksisplass for deg?

Lurer du på om du er en aktuell kandidat for et praktikantopphold ved Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo? Her kan du lese mer om hva vi praktikanter ved handelskammeret gjør, og hva slags faglig bakgrunn vi har.  

Vi er Oliver, Lisa og Sarah, og har siden januar vært praktikanter ved Norsk-Tysk Handelskammer. Kompetansemessig har vi kun én sentral ting til felles – vi snakker både norsk og tysk. Ellers har vi helt ulik studiebakgrunn: juss, kommunikasjon, språk og politikk. Likevel føler vi at vi har havnet på «riktig sted» som praktikanter ved handelskammeret. Et praktikantopphold her er med andre ord relevant for studenter fra flere ulike fagområder.

Varierte arbeidsoppgaver

Norsk-Tysk Handelskammer har 32 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Praktikantene jobber i tre av disse: Market Entry & Business Development, Members & Communication og messeavdelingen. Vi tre som er praktikanter er i hovedsak tilknyttet en avdeling hver, men vi får også oppgaver på tvers av avdelingene, i tillegg til at vi av og til samarbeider om oppgaver. Dette gir kontinuitet i arbeidet siden vi hører til en avdeling og da får følge opp prosjekter vi jobber med samt at vi får variasjon gjennom noe samarbeid med de andre avdelingene.

Fram til nå har oppgavene våre bestått av markedsundersøkelser og analyser av bransjer, research-arbeid i forbindelse med årets fokusprosjekter, utvikling og bearbeiding av artikler til organisasjonens blogg og magasin, oversettelser, telefonkontakt med kunder, i tillegg til organisering av en stand vi hadde på Universitetet i Oslo i slutten av januar. Med andre ord så har vi rukket å være innom mye bare på de fem ukene vi har vært her. Hva vi kommer til å sitte igjen med etter seks måneder er uvisst enda, men at vi kommer til å få opparbeidet oss mye ny og variert erfaring i løpet av dette halvåret, det er vi ikke i tvil om. 

Hvem kvalifiserer som kandidat? 

For deg som lurer på om du oppfyller kravene for å søke om praksisplass hos handelskammeret, så er praksisplassen først og fremst rettet mot de som snakker både norsk og tysk, og som er interessert i næringssamarbeidet mellom Norge og Tyskland. I tillegg teller det positivt hvis du som kandidat har studert eller studerer økonomi, samfunnsøkonomi, samfunnsfag, medier og kommunikasjon eller språk. Hvor forskjellig bakgrunn man kan ha som praktikant kan du se i hvilke fagområder vi kommer fra:

Sarah: Jeg har studert medievitenskap og skandinavisk språk, litteratur og kultur på Universitet i Køln og ble nettopp ferdig med bachelorgraden min. Jeg lærte norsk gjennom studiet mitt, i tillegg til at jeg studerte et år på NTNU i Trondheim. For meg er praksisoppholdet ved handelskammeret en bra mulighet for å samle arbeidserfaring før jeg skal bestemme meg om jeg tar mastergrad eller søker jobb – i Tyskland eller Norge

Oliver: Jeg kommer fra en bygd på Romsdalskysten og studerte juss ved Universitetet i Oslo inntil jeg begynte her i januar. Jeg tar internshipet underveis i studiene, som betyr at dette semesteret er dedikert til å jobbe. Mitt første møte med Tyskland var da jeg tok andreklasse på videregående ved Heinrich-von-Zügel-Gymnasium i Baden-Württemberg. Jeg jobber hovedsakelig i avdelingen for markedsrådgivning og bedriftsutvikling. Det gir meg verdifull erfaring ettersom jeg har tenkt å skifte til et studium i industriell økonomi etter oppholdet her på handelskammeret.

Lisa: Jeg kommer fra Trondheim og holder på å ta en master i European Studies ved NTNU. Fra før har jeg en bachelor i tysk språk fra NTNU hvor jeg tok halve graden ved Albert-Ludwigs Universitet i Freiburg og lærte meg tysk på et høyt nivå. Som praktikant ved handelskammeret får jeg forbedret språkferdighetene mine ytterligere samt opparbeidet meg nyttig arbeidsfaring til fremtidig jobb i Norge eller Tyskland. Jeg tar praksisoppholdet mitt hos handelskammeret som en del av mastergraden min og får studiepoeng for oppholdet mitt her.

Synes du dette hørtes spennende ut? Send inn en søknad innen 01.03.2020, så blir du kanskje en av de heldige som får jobbe hos Norsk-Tysk Handelskammer høsten 2020!

Les mer om internship ved Norsk-Tysk Handelskammer:

Internship som springbrett

The Intern Diaries – en typisk dag ved handelskammeret

Fem gode grunner til å bli praktikant ved Norsk-Tysk Handelskammer