Næringsklynge for anvendt KI

I september 2019 lanserte Smart Innovation Norway i samarbeid med sentrale næringslivspartnere en ny næringsklynge for anvendt kunstig intelligens (KI) der målet er å kunne hjelpe norske bedrifter inn i fremtiden.

Kunstig intelligens (KI) er ikke lenger en visjon, men en realitet, og kommer til å påvirke de fleste samfunnsområder i de kommende årene. Med de mange utfordringene som overgangen til KI bringer med seg kommer også mange muligheter. Den nye KI-klyngen, Cluster for Applied AI, skal bidra til at Norge kan opparbeide seg en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av KI sett i en forretningsmessig sammenheng.

Utviklingen av digitale teknologier har for alvor satt fart de siste årene og ført til at både offentlige og private virksomheter har startet eller vurderer å bruke KI i driftsforbedring, effektivisering og til produkt- og tjenesteutvikling. Klyngens mål er å gjøre norske bedrifter bærekraftige og klare for en ny verden som er sterkt preget av denne teknologien.

Norske bedrifter er avhengig av å kunne utnytte de konkurransefordelene som KI kan gi, slik at de kan skape konkurransedyktig innovasjon i tiden som kommer. Klyngen åpner for et bredt samarbeid basert på deling av data, infrastruktur og annen teknologi som aktørene ikke ville ha kunnet investere i på egen hånd.

− Norge er relativt sent ute med digitaliseringsstrategien, og det er jo en sterk indikator på det manglende fokuset som kunstig intelligens har fått.

Kjell Reidar Mydske, Head of Clusters i Smart Innovation Norway

En praktisk tilnærming

Næringsklyngen kommer til å gjennomføre flere ulike prosjekter med medlemmene. Blant annet jobber et av selskapene i klyngen med et prosjekt for å skape og utvikle plattformer for nettopp klyngeutvikling og klyngesamarbeid.

− Vi synes det er spennende å kunne anvende kunstig intelligens på egen utvikling innad i klyngen. Smart Innovation Norway jobber også med KI innen energistyring, forbruksprognoser og produksjon i desentraliserte energisystemer. Målet er å redusere kostnader og utnytte nettet bedre. Et eksempel er E-LAND-prosjektet, sier Kjell Reidar Mydske, Head of Clusters i Smart Innovation Norway.

Ifølge bedriften skal ikke arbeidet som gjennomføres kun konsentreres om KI isolert sett, men også om relaterte temaer og utfordringer som cybersikkerhet, forretningsutvikling, etikk og rammebetingelser, mennesker og organisasjoner. På denne måten får arbeidet i klyngen en så praktisk tilnærming som mulig.

Norge ligger etter

Smart Innovation Norway meldte i sammenheng med lanseringen at Norge ligger langt bak andre land når det gjelder satsing på KI. Mydske forteller til Norsk-Tysk Handelskammer at det har vært lite tilgjengelig kapital for investeringer med fokus på kunstig intelligens, og at KI til nå har vært dyrt og i mye mindre grad tilgjengelig for mindre bedrifter.

− Vi har ikke hatt nok folk med rett kunnskap i Norge på grunn av manglende forskningsfokus. Samtidig går norsk næringsliv bra allerede, og de høye oljeprisene har bidratt til at det har vært vanskelig å fokusere på fremtidige og nødvendige innovasjoner, sier Mydske og legger til at dette nå begynner å endre seg.

Både privat og offentlig er det behov for økt investeringsvilje på området. Kunstig intelligens har heller ikke vært et satsingsområde for de norske myndighetene, som først kom med en digitaliseringsstrategi i juni 2019.

− Norge er relativt sent ute med digitaliseringsstrategien, og det er jo en sterk indikator på det manglende fokuset som kunstig intelligens har fått, konstaterer Mydske.

− Næringsklyngen samler det ypperste av kompetanse innen kunstig intelligens i Norge og vil ha en praktisk vinkling på anvendelse av kunstig intelligens i energisektoren. Å ha et slikt initiativ med nasjonalt perspektiv vil komme hver enkelt medlemsbedrift til gode og bidra til å utvikle norsk næringslivs konkurransekraft.

Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems

Høy KI-kompetanse

Klyngen består av to initiativtakere i tillegg til Smart Innovation Norway; Norges største forskningsinstitutt IFE og eSmart Systems. Sistnevnte bidrar med sin kompetanse og fagkunnskap, og utvikler KI-softwareløsninger for energisektoren og tjenesteytere. eSmart Systems har som mål å aktivt fremme innovasjon og nye teknologisatsinger i Norge.

− Næringsklyngen samler det ypperste av kompetanse innen kunstig intelligens i Norge og vil ha en praktisk vinkling på anvendelse av kunstig intelligens i energisektoren. Å ha et slikt initiativ med nasjonalt perspektiv vil komme hver enkelt medlemsbedrift til gode og bidra til å utvikle norsk næringslivs konkurransekraft, sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems, til Norsk-Tysk Handelskammer.

Behov for samarbeid

Tilbakemeldingene næringsklyngen har fått både før og etter lanseringen i september viser behovet for samarbeid på et område som blir viktig for norske virksomheters kompetansebygging og innovasjon fremover. Allerede ved lanseringen i september hadde klyngen et medlemstall på 40 ulike aktører.

− Responsen har vært overveldende. Det gikk raskt å få de 53 aktørene vi har i dag, og etter lanseringen har mange interesserte tatt kontakt, meddeler Mydske fornøyd. Nå er målet at en samling av interesserte og lærevillige aktører skal hjelpe Norge til å ta igjen litt av det forsømte.