Illustrasjonsbilde for German-Norwegian Energy Dialogue. Foto

CCS nødvendig for netto nullutslipp i tysk industri

Fjerde del av German-Norwegian Energy Dialogue Webinar Series 2020 var viet til utviklingen av karbonfangst- og lagring (CCS) i europeisk industri. Manglende aksept for teknologien i Tyskland er en utfordring som det norske storskalaprosjektet Northern Lights kan bidra til å endre.

– Det er en åpenbar mangel på politisk støtte for CCS i Tyskland. Et eksempel på dette er forbundsregjeringens nylige hydrogenstrategi. Denne fremmer det grønne hydrogenets rolle og legger liten vekt på blått hydrogen, uttalte keynote-taler Julian Schorpp, Director European Energy and Climate Policy i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK).

Motstanden mot CCS i Tyskland stammer fra en debatt rundt 2010 om å ta i bruk teknologien for å kutte utslipp fra kull i kraftsektoren. Tyskland er som kjent i gang med å fase ut kull, og i dag eksisterer det bred enighet blant internasjonale ekspertbyrå om at CCS er nødvendig for å kutte uunngåelige prosessutslipp i energiintensiv industri, som for eksempel sementproduksjon.  

– Det er ingen appetitt for å gjenåpne diskusjonen i Tyskland nå, men dette kan og må endres med Green Deal. I EUs langsiktige klimastrategi spiller CCS en rolle i nesten alle scenarioer. Ekskluderer man teknologien fra miksen, vil det bli dyrere å nå målene, fortalte Schorpp.

Schorpp betonte at for å sikre fremgangen til CCS i Tyskland haster det å få i gang en ærlig og åpen debatt om teknologibehovet og nullutslippsøkonomien.

– Dette er nødvendig for å ankre CCS i tysk politisk strategi, også for å øke aksept i opinionen.

På kort sikt anser DIHK det som en nødvendighet å få fart på demonstrasjonsprosjektene og pilotene samt fortsette med forskning og utvikling både nasjonalt og på EU-nivå. På mellomlang sikt er det viktig å sikre den kommersielle interessen i å ta i bruk CCS-teknologi.

Et europeisk CCS-prosjekt

– Det er viktig å huske på at det norske CCS-prosjektet er et europeisk prosjekt. Vi deler våre erfaringer med industrier og myndigheter i andre land. Lagringsfasiliteten i Nordsjøen har plass til CO2 fra Europa, dermed representerer det en mulighet for europeiske selskaper som ser etter måter å møte sine reduksjonsmål på, fortalte Gassnova-sjef Trude Sundset i sin kommentar.

Gassnova er et statlig foretak for CO2-håndtering og ansvarlig for å forberede fullskalaprosjektet Northern Lights. Investeringsbeslutningen kommer antageligvis i høst i forbindelse med at statsbudsjettet for 2021 skal vedtas.

Jeg tror at Green Deal er i ferd med å bli en big deal

Trude Sundset, Gassnova

– Jeg er glad for at holdningen til CCS har blitt mer og mer positiv de siste årene, både i Norge og globalt. Nylig uttalte EU-kommisjonen at CCS vill være en av teknologiene som vil motta støtte fra det nye investeringsprogrammet på 150 milliarder euro som skal sikre den grønne omstillingen i europeisk industri. Jeg tror at Green Deal er i ferd med å bli en big deal.

Teknologien er moden

Jon Kristoffer Knudsen, Chief Commercial Officer i Aker Solutions’ nylig opprettede datterselskap Aker Carbon Capture, fortalte at selskapet de siste årene har sett en stor økning i interesse for CCUS-teknologi (carbon capture, utilization and storage) samt en vekst i markedet.

– Jeg tror det handler om at man nå forstår at dette er investeringer og teknologiutvikling som har pågått i flere år, og ikke bare i Norge. Nå ser vi også en ny driver i markedet, ESG-investorer. Disse grønne investorene innser at kunder i Europa generelt, og Tyskland spesielt, må få fremdrift i sin bærekraftsagenda fordi folk stiller spørsmål ved deres fremtidige forretningsmodeller.

Ifølge Knudsen er det viktig å snakke høyt om at teknologien faktisk er tilgjengelig og etterprøvd: Etter en investeringsbeslutning er tatt kan Aker Carbon Capture levere anlegg innen 15 til 30 måneder, avhengig av skala.

– Vår teknologi har mer enn 50 000 timer driftstid globalt. Fra da vi leverte teknologi til Mongstad i 2012 og til dagens kompakte løsninger, har vi faktisk redusert kostnadene med 90 prosent. Vi forventer enda en markant kostnadsnedgang når flere storskalaprosjekter realiseres inn mot 2050.

Tysk industri ønsker CCS

– CCUS-teknologi er avgjørende for vår industri ettersom 2/3 av utslippene våre er uunngåelige. Heidelberg Cement har 25 prosent av det tyske markedet, noe som innebærer direkte utslipp på omtrent fem millioner tonn årlig, fortalte Christoph Reißfelder, Head of Liaison Office Berlin i Heidelberg Cement.

Heidelberg Cement eier sementanlegget Norcem i Brevik, som er en del av det norske fangstprosjektet. Ifølge Reißfelder er den manglende politiske og samfunnsmessige akseptansen teknologien har i den tyske befolkningen en utfordring, men selskapet er fortsatt optimistisk.

– Alle snakker om grønt hydrogen fordi det er mer politisk fordøyelig enn å snakke om karbonfangst og -lagring. Men vi merker at med fjorårets føderale klimaprogram (Klimaschutzprogramm 2030) blir CCS et mer relevant tema også i politikken.  

Det går likevel ikke raskt nok. Infrastrukturen for transport av karbonet må på plass hvis Heidelberg Cement skal treffe en investeringsbeslutning om fangstanlegg. Her kan Norge få en sentral rolle.

– Tyskland glemmer dessverre at naboland som Norge og Nederland har en moden CCS-utvikling. Vi er derfor nødt til å forsøke å øke samarbeid på tvers av grensene.

Overbevise opinionen i Tyskland

Et uklart skille mellom CCS og CCU (Carbon Capture Utilization) i den offentlige debatten ble nevnt som en utfordring og som en del av et større kommunikasjonsproblem for teknologien i Tyskland.  Tettere samarbeid mellom landene på kommunikasjonssiden ble foreslått som en løsning.

– Vi må akseptere at vi er forskjellige land med ulike kulturer. Jeg tror vi må jobbe sammen med tyske aktører for å finne en måte å effektivt kommunisere til den tyske offentligheten hvordan CCS faktisk fungerer. Vi har masse dokumentasjon fra Sleipner- og Snøhvit-prosjektene som viser hvor sikker teknologien er, uttalte Sundset fra Gassnova.  

Paneldeltakerne var enige om at realisering av det norske storskalaprosjektet vil kunne ha stor betydning for debatten og utviklingen i Tyskland.

– Vi tyskere trenger et dugelighetsbevis. Å kunne vise til dette prosjektet vil lette prosessen med samfunnsaksept, sa Reißfelder fra Heidelberg Cement.

Bilaterale forretningsmuligheter

Siste del av German-Norwegian Energy Dialogue Webinar Series 2020 finner sted 26. juni og handler om bilaterale forretningsmuligheter innen havvind.

Interessert i å vite hva som ble diskutert i de andre webinarene? Her kan du lese referater:

27.05.20 Covid-19 Impact on the European Power Sector

05.06.20 European Green Deal and the Covid-19 Recovery Plan

10.06.20 Achieving Net-Zero Emissions in European Industry by 2050

Tekst: Hilde Bjørk