Digital B2B-matchmaking

Et av Norsk-Tysk Handelskammers fokustema er fagkompetanse og dual yrkesopplæring, et område hvor Tyskland gjelder som foregangsland. Fra 24. til 26. november gjennomfører handelskammeret en digital forretningsreise om fagkompetanse og industri 4.0. Vi tok en prat med prosjektleder Carine Gronholz om prosjektet.

Hvordan fungerer en digital forretningsreise til Norge?

Vanligvis tar vi imot fysiske delegasjonsbesøk i slike prosjekter, men grunnet dagens situasjon gjennomfører vi prosjektet digitalt. Vi inviterer til digitale møteplasser mellom norske og tyske aktører innen fag- og videreutdanning i industrirettede yrker. Fokuset i prosjektet er på undervisningsutstyr. I den sammenheng har vi med oss et knippe tyske bedrifter som tilbyr innovative systemer og løsninger for undervisning og opplæring på alle nivåer, fra videregående til studier og videre- og etterutdanning. Prosjektet er støttet av det tyske næringsdepartementet.

Hvordan ser disse digitale møteplassene ut?

Programmet består av digitale matchmakingsmøter mellom de tyske bedriftene og norske aktører samt et webinar om fagkompetanse og industri 4.0 der vi ser på betydningen av riktig undervisningsutstyr.

Kan du forklare hva riktig undervisningsutstyr innebærer?

Det kommer nok litt an på hvem du spør. Men innen industrirettede og tekniske fag, som er det vi retter fokus mot i prosjektet, viser kartlegginger at det er lav tilfredshet med undervisningsutstyret – spesielt på videregående skoler. Utdatert og slitt utstyr er en gjenganger, og fagene som representerer industrier med høy fornyingstakt sliter spesielt med å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Det er dermed viktig med nytt og moderne utstyr tilpasset arbeidslivets behov.

Hva kan du si om den tyske delegasjonen som kommer?

Vi har for tiden elleve påmeldte bedrifter med flere innovative løsninger, blant annet innen smarte læringsfabrikker, VR&AR-teknologi og arbeidsstasjoner for trening på industri 4.0. Noen av bedriftene er spesialiserte innen digital undervisning – noe som passer godt med tanke på omstilling og nytenkning i forbindelse med korona.

Og disse ønsker å komme i kontakt med norske aktører?

Ja, med alt fra salgspartnere til mulige direkte kunder og sluttbrukere som videregående skoler, fagskoler og tekniske universiteter. Partnerskap og samarbeid innen utforming av læringsarenaer og kompetansesentre er også aktuelt. For de fleste bedriftene er dette en første sondering av det norske markedet, så det er vel ønsket med en åpen dialog for å bli kjent med hvordan fagutdanningen er organisert her og viktige styrker og behov i markedet.

Hvorfor er fagkompetanse et så viktig tema i norsk-tysk sammenheng?

Først og fremst står den tyske fagutdanningen veldig sterkt i internasjonal sammenheng. Den kjennetegnes av en såkalt dual eller todelt opplæringsmodell der hele 70 prosent av opplæringen foregår i bedrift – og det fra dag én. Det er ikke for ingenting at den tyske fagutdanningen betegnes som selve kjernen i tysk Mittelstand. Fag- og yrkesopplæringen har blitt utviklet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet og er nært knyttet til hva næringslivet og industrien trenger av kompetanse og kvalifisert arbeidskraft. Den duale modellen er også videreført til universitets- og høyskolesektoren der det tilbys yrkesstudier på bachelor- og masternivå. Tysklands tilnærming møter stor interesse i Norge ettersom norske institusjoner ligger bakpå når det gjelder samarbeid med arbeidslivet og undervisning.

Og hvordan kommer industri 4.0 inn i bildet her?

Tyskland er et lokomotiv for industriell produksjon. Landet har klart å holde andelen av industriell verdiskaping på over 20 prosent av BNP. Det har også tidlig fanget opp globale trender som digitalisering og var det første landet til å komme ut med en nasjonal strategi for industri 4.0. Omstillingen til industri 4.0 får konsekvenser for hvordan utdanningssystemet innrettes i årene som kommer og i den sammenheng står samarbeid mellom utdanning og arbeidslivet helt sentralt. For å imøtekomme utviklingen er det også vesentlig med relevant og moderne utstyr i opplæring og undervisning. Den tidligere nevnte situasjonen med mye udatert utstyr i norske skoler er problematisk dersom fagopplæringen skal være oppdatert etter det fremtidens industri og arbeidsliv krever.

Mer Informasjon om arrangementet her.

Spennende tema? Les mer om tysklands yrkesfaglig opplæring og fagkompetanse her:

Tysk suksessmodell for yrkesopplæring
Fremtidens yrkesfag og yrkesfagets fremtid
KKY – pilotprosjekt for ny yrkesopplæring i Norge
Yrkesopplæringens middelalderske røtter
Fagskolen Tinius Olsen: – Veldig interessant å se til Tyskland